Foto: Freddy Ludvik Larsen

Bli kjent med Alta

Velkommen til Nordlysbyen Alta, en by i Finnmark fylke med rundt 20.000 innbyggere. Alta er handelssenteret i Finnmark og siden 2000 har byen hatt bystatus.

Alta er et fantastisk utgangspunkt for videre reiser rundt i fylket. Kommunen grenser til Hasvik, Hammerfest, Loppa, Kvalsund, Kautokeino, Karasjok, Porsanger og Kvænangen. I tillegg er ikke Nordkapp kommune langt unna.

Alta ligger nord for polarsirkelen, og preges også av mørketid, og midnattssol.

Alta har tatt tilnavnet Nordlysbyen etter at Kristian Birkeland klatret til topps av Haldde i 1899, hvor byggingen av verdens første faste nordlysobservatorium foregikk.

Alta kommune omfatter grovt sett landet rundt Altafjorden. Denne fjorden har mange sidefjorder og bukter, men relativt få øyer. Fjorden avgrenses av de to eventyrøyene Stjernøya og Seiland, som vi deler med Hammerfest kommune.

Historie

Alta er berømt for helleristningene som ble oppdaget i 1973 og står på UNESCOs Verdensarvliste. Dette feltet har Nord-Europas største antall helleristninger og hellemalerier laget av en jeger- og fiskerbefolkning. De eldste helleristningene er strandlinjedatert til å være ca. 7000 år gamle.

I 1826 startet det engelske selskapet Alten Copper Mines opp gruvedrift i Kåfjord. Mange gruvearbeidere kom til Kåfjord fra Finland, Sverige og gruvemiljøer i Sør-Norge som Røros og Folldal. Under gruvetiden var Kåfjord en periode det mest folkerike stedet i Finnmark.

Alta ble brent ned av tyskerne høsten 1944, som en del av den brente jords taktikk. Den eneste bygningen i Alta som er eldre enn 1945, er Alta kirke. I tillegg ble kirkene i Kåfjord, Talvik og Kviby spart. Befolkningen ble evakuert sørover og ble tatt i mot av vertsfamilier i ulike deler av landet. Etter frigjøringen av Norge vendte befolkningen tilbake, noen allerede våren 1945. De som kom tilbake bodde sommeren 1945 i telt og gammer, hvor de bygde opp husene igjen på de gamle tomtene sine.

Stortinget valgte i august 1926 å legge ned virksomheten nordlysobservatoriet på Haldde. Det eventyrlige og barske livet i Ridderborgen tok slutt. Etter tyskernes brenning i 1944 var det kun de solide murene som stod igjen på Haldde inntil restaureringen begynte i 1980-årene. Men nordlyset flammer enda over Alta.

Alta ble i 1981 kjent for Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, hvor flere tusen demonstranter lenket seg fast i Stilla. Demonstrantene var miljøvernforkjempere fra hele Norge, men også fra andre land som for eksempel Danmark. Lokalbefolkningen i Alta var splittet, hvor enkelte var for utbygging og andre i mot.

Viktige arrangement gjennom året

Alta har et rikt utvalg av idrettslag innenfor mange ulike sportsområder. Korene våre er dyktige og representerer et stort mangfold. Våre klassiske musikere er godt synlige gjennom konserter og festivaler, pop og rock likeså. Aurora kino er moderne med flere saler, ulike scener for musikk og teater og ikke minst er vi stolte av våre museum; Alta Museum, Tirpitz Museum og Pæskatun hvor skiferhistorien også blir presentert.

I løpet av året arrangeres det flere viktige arrangement, både for språk, idrett og kultur. Alta IF arrangerer Altaturneringen i både håndball og fotball, Finnmarksløpet går av stabelen i mars og det samme gjør Borealis Vinterfestival. I juli går startskuddet for Offroad Finnmark, før vi avslutter sommeren med Alta Live og Høstsprell. Den siste uka i oktober er det samisk uke over hele landet, som markeres på flere måter i Alta.

Næringsliv

Altasamfunnet preges i dag av mange selvstendig næringsdrivende og store entreprenørselskaper innen bygg og anlegg. Laks og havbruk er en svært viktig næring.Kjøpesentre i sentrum av Alta har også ført til at byen er blitt et handelssenter i regionen.

Bergverk

I skiferfjellet blir kvartsskifer (altaskifer) brutt ut i store flak, og klipt til takstein. Store deler av den eldre bebyggelsen i Alta har skifer som taktekke. Alta er omgitt av store forekomster av denne bergarten, som er verdenskjent for sin hardhet, og som nå brytes ut på industrialisert vis og eksporteres til hele verden.

På Stjernøya ute i Altafjorden produseres nefelinsyenitt, en bergart som brukes i glass produksjon.

Turisme

Alta har et rikt utvalg av leverandører for å bo, spise og være med på aktiviteter. Alta har arrangert Finnmarksløpet hvert år siden 1981, og har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av det. Offroad Finnmark arrangerer hver år i månedsskiftet juli/august. Her er det ritt fra OF50 km for de yngste opp til OF700 km som er det mest krevende.

pexels-barnabas-davoti-10560240

Kom deg rundt i Alta

pexels-niklas-jeromin-14760616

Reis til Alta

pexels-barnabas-davoti-10560240

Kom deg rundt i Alta

pexels-niklas-jeromin-14760616

Reis til Alta