Næringsliv

Altasamfunnet preges i dag av mange selvstendig næringsdrivende og store entreprenørselskaper innen bygg og anlegg. Laks og havbruk er en svært viktig næring. Vi har en jordbruksnæring. Equinors gassterminal på Melkøya i Hammerfest har også tilført næringslivet arbeidsoppgaver.

Kjøpesentre i sentrum av Alta har også ført til at byen er blitt et handelssenter i regionen.

Bergverk

I skiferfjellet blir kvartsskifer (altaskifer) brutt ut i store flak, og klipt til takstein. Store deler av den eldre bebyggelsen i Alta har skifer som taktekke. Alta er omgitt av store forekomster av denne bergarten, som er verdenskjent for sin hardhet, og som nå brytes ut på industrialisert vis og eksporteres til hele verden.

På Stjernøya ute i Altafjorden produseres nefelinsyenitt, en bergart som brukes i glass produksjon.

Turisme

Alta har et rikt utvalg av leverandører for å bo, spise og være med på aktiviteter.

Alta har arrangert Finnmarksløpet hvert år siden 1981, og har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av det. Off Road Finnmark arrangerer hver år i månedsskiftet juli/august. Her er det ritt fra OF50 km for de yngste opp til OF700 km som er det mest krevende.

Alta ligger nord for polarsirkelen, og preges også av mørketid, og midnattssol.

Leverandører i Alta regionen

 • Sorrisniva
 • Gargia Lodge
 • Gargia Husky
 • Pæskatun
 • Trasti og Trine
 • Sami Siida
 • GLØD Explorer
 • Holmen Husky
 • Alta Museum
 • Alta Event
 • Nord Ekspedisjon
 • Sarves AS
 • Seiland House
 • Storekorsnes Ferie & Fritid
 • Laksens Hus
 • Borealis Alta
 • North Adventure
 • Icecube of Aurora
 • Loppa Seafishing
 • The Glacier
 • Onga
 • Norseman